ວິທີທີ່ຈະໄດ້ເຄຣດິດເກມອອນລາຍທີ່ໄວທີ່ສຸດ ໂດຍບໍ່ໃຊ້ບັດເຄຣດິດ!

Mobile Legends logo

Mobile Legends Starlight Member Plus

ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ ⇒ Diamonds
ທາງເລືອກການຊໍາລະເງິນດ້ວຍລະບົບຂ້າມແພດຟອມ ສໍາລັບທັງ iOS ແລະ ແອນດຣອຍ. ຊື້ Mobile Legends Member Plus ແລະ ຊໍາລະເງິນໂດຍໃຊ້ Unitel ແລະ Lao Telecom. ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີບັດເຄຣດິດ, ການລົງທະບຽນ ຫລື ການເຂົ້າລະບົບ ແລະ ຈະມີການເພີ່ມເພັດເຂົ້າໃນບັນຊີເກມຂອງທ່ານທັນທີ່ ຫລັງຈາກທ່ານສໍາເລັດການຊໍາລະເງິນ. ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີສຸດໃນການຊື້ Mobile Legends Member Plus ອອນລາຍ ໂດຍບໍ່ມີບັດເຄຣດິດ!

ດາວໂຫລດ Mobile Legends ເລີຍ!
Download on the App Store Download on Google Play

1

ໃສ່ລະຫັດໄອດີຜູ້ໃຊ້

  • ( ) ?
  • ເພື່ອຄົ້ນຫາໄອດີຜູ້ໃຊ້ຂອງທ່ານ, ກົດຮູບອາວາທາຂອງທ່ານຢູ່ຂ້າງເທິ່ງຝາກຊ້າຍຂອງໜ້າຈໍເກມຫລັກ. ຈາກນັ້ນ, ເຂົ້າໄປຫາແຖບ "ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ". ໄອດີຜູ້ໃຊ້ຂອງທ່ານຈະສະແດງຢູ່ຂ້າງລຸ່ມຊື່ຫລີ້ນຂອງທ່ານ. ກະລຸນາໃສ່ໄອດີຜູ້ໃຊ້ທີ່ສົມບູນຢູ່ທີ່ນີ້ ເຊັ່ນ: 12345678 (1234).

2

ເລືອກການເຕີມເງິນ

4

ຊື້!

Google+ Google+