ວິທີທີ່ຈະໄດ້ເຄຣດິດເກມອອນລາຍທີ່ໄວທີ່ສຸດ ໂດຍບໍ່ໃຊ້ບັດເຄຣດິດ!

Mobile Legends Seasonal Pass Premium

ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ ⇒ Diamonds
ທາງເລືອກການຊໍາລະເງິນດ້ວຍລະບົບຂ້າມແພດຟອມ ສໍາລັບທັງ iOS ແລະ ແອ໋ນລ່ອຍ. ຊື້ Mobile Legends Seasonal Pass Premium ແລະ ຊໍາລະເງິນໂດຍໃຊ້ Unitel. ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີບັດເຄຣດິດ, ການລົງທະບຽນ ຫລື ການເຂົ້າລະບົບ ແລະ ຈະມີການເພີ່ມໄດເອມອນເຂົ້າໃນບັນຊີເກມຂອງທ່ານທັນທີ່ ຫລັງຈາກທ່ານສໍາເລັດການຊໍາລະເງິນ. ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີສຸດໃນການຊື້ Mobile Legends Seasonal Pass Premium ອອນລາຍ ໂດຍບໍ່ມີບັດເຄຣດິດ!

1

ໃສ່ລະຫັດໄອດີຜູ້ໃຊ້

  • ( ) ?
  • ເພື່ອຄົ້ນຫາໄອດີຜູ້ໃຊ້ຂອງທ່ານ, ກົດຮູບອາວາທາຂອງທ່ານຢູ່ຂ້າງເທິ່ງຝາກຊ້າຍຂອງໜ້າຈໍເກມຫລັກ. ຈາກນັ້ນ, ເຂົ້າໄປຫາແຖບ "ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ". ໄອດີຜູ້ໃຊ້ຂອງທ່ານຈະສະແດງຢູ່ຂ້າງລຸ່ມຊື່ຫລີ້ນຂອງທ່ານ. ກະລຸນາໃສ່ໄອດີຜູ້ໃຊ້ທີ່ສົມບູນຢູ່ທີ່ນີ້ ເຊັ່ນ: 12345678 (1234).

2

ເລືອກການເຕີມເງິນ

4

ຊື້!

Google+ Google+