ជាវិធីដែលងាយស្រួល និងឆាប់រហ័សជាងគេដើម្បីទិញពេជ្រក្នុងហ្គេម។.

LovU logo

LovU

ទិញកាក់តាមរយៈ Codashop សន្សំសំចៃរហូតដល់ទៅ 35% – ជាដៃគូរផ្លូវការរបស់ LovU ។

ងាយៗដោយគ្រាន់តែបញ្ចូល ID ខាងក្រោមនិងធ្វើការទូទាត់លុយតាមចំនួនដែលអ្នកចង់បង់ ។ កាក់នឹងបញ្ចូលទៅក្នុងគណនេយ្យហ្គេមរបស់ភ្លាមៗ​ ។ អាយឌី ID អាចរកបាននៅក្នុងទំព័រ Setting របស់អែព LovU ។

បញ្ចូលកាក់ក្នុង LovU! ដំណោះស្រាយងាយៗសម្រាប់ការបង់លុយដោយប្រើ iOS និង Android។ ទិញកាក់ក្នុង LovU ដោយប្រើស៊ីមស្មាតSmart Axiata និង វិងWing។

មិនបាច់ប្រើកាតឥណទានធនាគារ, ការចុះឈ្មោះ ឬក៍ ឡូកអ៊ីនlogin ចូលផ្សេងៗឡើយ, ហើយកាក់ នឹងបញ្ជូនទៅក្នុងគណនេយ្យហ្គេមរបស់អ្នកភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីអ្នកបញ្ចប់ការទិញរួចរាល់។ គឺជាមធ្យោបាយដែលល្អជាងគេបំផុត ក្នុងការទិញកាក់ក្នុងLovU តាមអ៊ីនតឺណេត ដោយមិនប្រើកាតឥណទានធនាគារ!

ទាញយកហ្គេម LovU ឥឡូវនេះ!
Download on the App Store Download on the Google Play

1

បញ្ចូលឈ្មោះ ID

  • ?
  • អាយឌី IDរបស់អ្នកអាចរកបានក្នុង Profile នៅពីក្រោមរូបភាពនៃ Profile។ សូមបញ្ចូល IDពេញនៅទីនេះ។

3

ជ្រើសរើសការបង់លុយ

4

ទិញ!

Google+ Google+